←Nyheter Publisert 22.06.16

Schuberth 5-års garanti

Gjeldene fra 1. november 2015

Schuberth har nå 5-års garanti på hjelmer, gjeldene fra 1. november 2015. Som et ledd i denne garantien må/kan kunden registrere seg på Schuberth sin hjemmeside.

Link til hjemmeside: