←Informasjon om Ride Bergen Publisert 30.01.17

VED KLAGE OVER KJØRETØY KJØPT HOS OSS

«Ved klage over kjøretøy kjøpt hos oss, kan klage inngis til: Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo. http://www.forbrukerradet.no/, men vi vil sette veldig pris på om du tar opp saken med oss først. Vi lever av fornøyde kunder».